เกี่ยวกับเรา


บริษัท มอนทาว่า จำกัด ก่อตั้งในปี พุทธศักราช 2550 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ ประสบการณ์สูงในสายงาน ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอากาศ ที่มีความมุ่งหวังในการรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในธุรกิจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้ ฐานข้อมูล พร้อมกับเทคโนโลยีและสินค้าที่ทันสมัย พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่อนาคตด้วยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม กับเงินลงทุนอย่างได้ประสิทธิผลคุ้มค่าสูงสุด

 

Visitors: 11,567