แอคติเวเต็ดคาร์บอน Activated carbon

 
ถ่านกัมมันต์ (activated carbon หรือ activated charcoal) เป็นวัสดุที่ประกอบด้วย คาร์บอน ที่ได้จาก ถ่าน ถูกระบุว่าเป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิว สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถใน การดูดซับไนโตรเจนมีสูงมาก เพราะว่ามันมีรูเล็กๆ (microporosity) จำนวนมาก และสามารถเพิ่มพลังการดูดซับได้อีกโดยใช้สารเคมีปรับสภาพ
 
แอคทิฟคาร์บอน (active carbon) หรือ แอกทิเวตเทต คาร์บอน (activated carbon) เป็นถ่านที่มีสมบัติพิเศษที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มีสมบัติหรืออํานาจในการดูดซับสูงเนื่องจากมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นจํานวนมากและขนาดรูพรุนก็แตกต่างกันตั้งแต่ระดับไมโครเมตร จนถึงระดับนาโนเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและวัตถุประสงค์ใน การใช้งาน วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ่านกัมมันต์มีหลายชนิด วัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบมักเป็นพวกอินทรีย์สารซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่มักเป็นพวกเซลลูโลสที่มาจากพืชและต้นไม้เช่น ไม้ยางพารา ไม้ไผ่ เศษไม้เหลือทิ้ง และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่น แกลบ กะลา มะพร้าว ขี้เลื่อย โดยทำการเผาด้วยความร้อนสูงในสภาวะที่ไม่มีอากาศ
 
Activated carbon ถูกนำไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ เช่น ในการเตรียมน้ำดื่มบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสีย ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ การทดลองวิจัยในการแยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย์นำไปใช้ในการกำจัดพิษ การฟอกเลือด และอื่นๆ ใช้กรองกลิ่นและก๊าซที่ไม่ต้องการในหน้ากากกรองสารพิษและเครื่องฟอกอากาศ
 
 
 

 
บำบัดอากาศเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน ควบคุมมลภาวะ ไอกรด ไอสารเคมี กลิ่นสารระเหยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน AIR POLLUTION TREATMENT รับติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน เครื่องดูดบำบัดกลิ่น ระบบระบายอากาศ ผู้นำด้านระบบบำบัดอากาศเสียในอุตสาหกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ครบวงจร ระบบบำบัดอากาศเสีย
 
บริการ ให้คำปรึกษา รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบงานทางด้านวิศวกรรม รวมถึงงานหล่อไฟเบอร์กลาส และ งานเคลือบผิวไฟเบอร์กลาส ทุกชนิด เราพร้อมที่จะพัฒนาสินค้า และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการบริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 
 
บำบัดอากาศเสียระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี ควบคุมมลภาวะ กลิ่นสารระเหยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ – ระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน AIR POLLUTION TREATMENT รับติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย ฝุ่น ควัน โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดบำบัดกลิ่น ระบบระบายอากาศ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ระบบบำบัดอากาศเสีย ไอกรด ไอสารเคมี กลิ่นสารระเหยและฝุ่นละอองต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทมาตรฐาน ผู้นำด้านระบบบำบัดอากาศเสียในอุตสาหกรรม ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ครบวงจร   
 
 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ Biogas plant เช่น Biofilter, Bioscrubber, Odor control system, Wet Scrubber, Carbon adsorber? เพื่อบำบัดกลิ่น (Odor), H2S, SO2, HCI และฝุ่น (Dust) ในขบวนการผลิตต่างๆ รับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Air pollution control system) สำหรับมลพิษทุกชนิด เช่น ไอสารเคมี (Vapor) ฝุ่น (Dust) กลิ่น (Odor) สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ฯลฯ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทเช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ Biogas plant โรงงานผลิตรถยนต์ เป็นต้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่น (Odor) ประเภท H2S c]t VOCs และมีการใช้ Bio filter, Bio scrubber, wet scrubber, Carbon adsorber
 
 
ระบบบำบัดอากาศเสีย บำบัดมลพิษทางอากาศ เครื่องกำจัดอากาศเสีย หรือมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม บำบัดอากาศ ระบบบำบัดอากาศเสีย อากาศเสีย + ฝุ่น + ควัน หรือมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบ และการผลิต เครื่องกำจัดอากาศเสีย หรือมลพิษทางอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม และในห้องปฏิบัติการทางเคมี ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี
 
เรามีผลงานที่ดีเยี่ยม และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด เพราะเรายึดมั่นในมาตรฐานการทำงานของเรา ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงการดูแลลูกค้าที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อีกทั้งเรื่องมาตรฐานในการติดตั้ง เรามีทีมงานฝ่ายบริการที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ตลอดเวลา รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย ตามโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดอากาศเสีย พัดลมไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ถัง แทงค์ไฟเบอร์กลาส งานเคลือบพี้น บ่อ ตู้ดูดควันและเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป บริการครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขาย
 
Visitors: 12,965