รูปแบบของระบบบำบัดอากาศเสีย

 

มลพิษอากาศหมายถึง คือภาวะของอากาศมีสารพิษเจือปน ในปริมาณมากทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคน สัตว์ พืช หรือเครื่องจักรในโรงงานการกำจัดมี 2 แบบ คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก และระบบบำบัดอากาศแบบแห้ง

ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก คือการที่เราใช้น้ำสเปรย์ลงมาจากด้านบนสวนทางกลับทิศทางการไหลของอากาศจากด้านล่างขึ้นด้านบนในอดีตนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งดักจับฝุ่น กลิ่น และควัน เพราะมีราคาถูก บำรุงรักษาง่าย แต่ข้อเสีย คือ การจัดการน้ำเสียและตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำสัมผัสกับฝุ่นก็จะกลายเป็นตะกอนเหลว ส่วนแก๊สที่ละลายน้ำได้ก็จะกลายเป็นกรดหรือด่าง น้ำที่ใช้หมุนเวียนในระบบเมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็ต้องถ่ายทิ้งแล้วเติมน้ำใหม่เข้าสู่ระบบ ถ้ามีบ่อบำบัดน้ำเสียเองก็ถ่ายทิ้งลงบ่อบำบัดเพื่อปรับสภาพน้ำให้มีค่าตามกฎหมายกำหนด จึงจะสามารถปล่อยทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะได้ หรือจะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้รดน้ำต้นไม้ หรือ ทำความสะอาดโรงงานก็ได้ ส่วนตะกอนเหลวต้องนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ ตากแห้ง หรือผ่านเครื่องอัดตะกอน (filter press) หรือ ว่าจ้างบริษัทที่รับกำจัดของเสียอุตสาหกรรม

ระบบบำบัดอากาศแบบแห้ง (ฝุ่น)

ใช้สำหรับดักฝุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นปริมาณ ความเข้มข้นสูงๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมการเจียระไนและขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ หรือปล่องควันจากหม้อต้มไอน้ำ เป็นต้น

ระบบบำบัดอากาศ(ฝุ่น)แบบแห้ง ได้แก่

2.1.ไซโคลนดักฝุ่น (Cyclone dust collector)

2.2.เครื่องดักฝุ่นแบบผ้ากรอง (Bag House หรือ Bag Filter)

2.3.ระบบบำบัดอากาศแบบใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)

 

 
 
 
 


Visitors: 11,567